FAMÍLIA

L’Escola aposta per una comunicació fluida basada en la col·laboració i confiança mutua.

És fonamental potenciar la relació entre família i llar a través de diferents canals de comunicació, tant presencials com virtuals, que facilitin el coneixement i la valoració de les activitats en què l’infant participa.

CONTACTE DIARI

La possibilitat de tenir el lliure accés a les aules a l’hora de portar i recollir als infants serà un bon mitjà de comunicació per rebre informació mútua.

AGENDA DIGITAL

Servei que facilitarà a les famílies, durant el curs escolar, el poder anotar/intercambiar aquelles informacions del dia a dia incloent les activitats a través d’una App.

AVALUACIÓ

Tutories personalitzades durant el curs, avaluacions i observacions desprès del període de vacances de Nadal i a final de curs.

REUNIONS I ESCOLA DE PARES

Tallers, sessions informatives... Adreçades a tenir espais d’informació o de consulta conjunta sobre temes relacionats amb l’etapa educativa que vivim.

SUBIR